سیستم کامپیوتری پریوا کمپکت شامل کنترل های پایه کامل برای آب و هوا و دوزینگ آب در ترکیب با یک عمل ساده است.  این  سیستم یک پایه قابل اعتماد و کاربر پسند در کنترل آب و هوا را برای شما فراهم می کند و برای کنترل مجموعه های مختلف گلخانه ای مناسب است. Priva Compactبرادر […]

Read More →